Wsparcie dla koordynatorów

Do współpracy z Korpusem zapraszamy koordynatorów już pracujących z wolontariuszami, jak i tych, którzy taką współpracę planują 🙂

Oferujemy nieodpłatne wsparcie dla organizacji i koordynatorów uczestniczących w Programie Korpus Solidarności. Służymy wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i formacyjnym. Organizacja otrzymuje pomoc od momentu postawienia pierwszych kroków w wolontariacie: badania potrzeb, rekrutacji ochotników, przez koordynację działań podczas akcji i działań wolontariackich aż po ewaluację wolontariatu.

Do najważniejszych elementów oferty, jaką Korpus przygotował dla koordynatorów wolontariatu, należą:

Podwyższenie kompetencji 

 • szkolenia i warsztaty
 • fora
 • debaty
 • wizyty studyjne
 • webinarium i e-learning
 • networking

Zindywidualizowane wsparcie

 • niezbędnik koordynatora  – know-how dla początkującego koordynatora
 • poradnictwo i doradztwo
 • staże dla koordynatorów

Profesjonalizacja wolontariatu

 • certyfikacja „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”
 • wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy dla koordynatorów i wolontariuszy 

Narzędzia wpierające organizację wolontariatu

 • System Obsługi Wolontariatu (SOW) do rekrutacji ochotników, ewidencjonowania ich pracy, generowania umów i zaświadczeń
 • narzędzie on-line samooceny i badania kompetencji wolontariuszy.

System docenienia i pobudzania aktywności wolontariuszy

 • program benefitowy Karta Wolontariusza
 • konkursy
 • mini granty
 • obozy wolontariackie

Promocja organizacji w mediach, portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych Korpusu

Projekt i wykonanie: Mehowmy