WRZESZCZ ART!

„WRZESZCZ ART!” to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie jej rozmaitych form i tematów. Konfrontacja artystów o zróżnicowanym podejściu do sztuki, materii w której tworzą, zapewni wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną

Projekt „WRZESZCZ ART!” ma na celu edukację poprzez sztukę wideo, wymianę doświadczeń artystów mieszkających w Gdańsku oraz popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta. Projekt umożliwi bezpośredni kontakt z uczestników z uznanymi artystami sztuki wideo.

 

 

Na projekt WRZESZCZ ART składają się:  

PREZENTACJE ARTYSTÓW WIDEO / „Galeria 6.21”  

Stworzona zostanie pierwsza w Trójmieście galeria wideo o nazwie „6.21”, której program będzie spójny z rytmem spotkań warsztatowych.

Do pokazów wideo w ”6.21” zaproszonych zostało grono artystów z Gdańska:  

Julita Wójcik

Jacek Niegoda

Ania Witkowska

Adam Witkowski

Piotr Wyrzykowski

„GALERIA 6.21”

Ideą pokazów jest udostępnienie przez artystów jak największej ilości materiałów filmowych. Utworzy się wyjątkowe archiwum wideo udostępnione przez artystów do celów edukacyjnych dla wszystkich. Galeria będzie otwarta dla wszystkich w dni robocze w godzinach 12.00 – 18.00 w okresie od lipca do grudnia 2011.

WARSZTATY

Spotkania warsztatowe będą się odbywały od lipca do grudnia 2011 i zakończą się pokazem multimedialnym. Przy współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym zostaną przygotowane specjalne pokazy wideo, które są skierowane i będą dostępne dla zorganizowanych grup szkolnych z terenów dzielnicy Wrzeszcz.

Zadaniem tych spotkań i pokazów jest uzupełnienie edukacji kulturalnej poprzez:

rozwój kreatywności uczestników, pobudzenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, w której żyją oraz integrację z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk społecznych.

 

Organizator: Kolonia Artystów

Partner: Narodowy Instytut Audiowizualny

Patronat: www.wrzeszcz.info.pl

Projekt „WRZESZCZ ART!” został dofinansowany z budżetu Miasta Gdańsk na rok 2011

Projekt i wykonanie: Mehowmy