Wręczono pomorskie Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności

W piątek 10 grudnia na I Pomorskiej Gali Wolontariatu
poznaliśmy laureatów regionalnego etapu konkursu
NAGRODY WOLONTARIATU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała 5 laureatów – poznajcie ich!

W kategorii WOLONTARIUSZ ROKU 2021:

I miejsce: Oliwia MUTKA

wyróżnienie: Wolontariusze Fundacji Grupa Zainteresowania Alternatywnego

W kategorii KOORDYNATOR ROKU 2021:

I miejsce: Marzena ADAMCZYK

wyróżnienie:
Alicja KOCIŃSKA i Barbara SZYNAKA, Fundacja Hospicyjna
Jolanta GIZA-ZAWADZKA, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdańsku

Konkurs Korpusu Solidarności na Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Roku
promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu i podkreśla dokonania wolontariuszy. Chcemy dzięki niemu docenić ochotników oraz zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów. Wyrażamy również uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Uroczystość odbyła się w malborskim Ratuszu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy