World of Knowlege – finał projektu

W ramach projektu World of Knowlege organizowanego przez AIESEC Uniwersytet Gdański wolontariusze z 11 krajów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy prowadzili warsztaty w 25 szkołach z Trójmiasta. Około 1800 uczestników wzięło udział w prezentacjach oraz dyskusjach tematycznych dotyczących takich krajów jak: Nikaragua, Brazylia, Kostaryka, Hiszpania, Ukraina, Wietnam, Iran, Rosja, Kirgistan, Chiny, Tajwan.

 

Paneli dyskusyjne poruszały takie problemy współczesnego świata jak: AIDS, prawa człowieka, ekologia, wolontariat, wojny, media i stereotypy. W ramach VIII edycji projektu, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby młodzieży, zorganizowano również wydarzenie pt. Global Village. Otwarty warsztat w ramach Targów Akademia, które odbyły się 21 marca na Uniwersytecie Gdańskim. Wolontariusze przebrani w swoje ludowe stroje, częstowali regionalnymi potrawami i zapraszali do rozmowy przybyłych gości. Głównym celem realizacji World of Knowledge jest już od 8 lat szerzenie świadomości kulturowej oraz tolerancji w szkołach ponadgimnazjalnych. Tegoroczna koordynatorka projektu Paulina Domozych mówi, że: „Idee projektu World of Knowledge uważam za godną naśladowania. Pokazujemy młodym ludziom świat, który dotąd znali tylko z opowieści! Przekazujemy także wiarę w to, że to oni sami tworzą świat w którym żyją”. Projekt zakończyła uroczysta gala, która odbyła się w Sali Teatralnej Gdańskiego Archipelagu Kultury. Po krótkiej części oficjalnej, wszyscy przybyli goście, mogli cieszyć się towarzystwem obcokrajowców, wymieniając się wrażeniami ze wspólnego udziału w projekcie. Wszyscy zgodnie twierdzili, że projekt World of Knowledge to przygoda, na którą warto czekać kolejnych parę miesięcy.

 

Projekt został wsparty patronami honorowymi Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Sopot, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Kiwi.org.pl. Tegorocznymi partnerami zostali: Uniwersytet Gdański oraz Indeks.

 

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 50 000 członków. AIESEC działa w ponad 110 krajach, na ok. 1600 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Projekt i wykonanie: Mehowmy