Wolontariusze jesteście potrzebni na Olimpiadę!

Dobre wieści dla zapalonych fanów sportu z chęcią i gotowością do działania – organizatorzy Olimpiad Specjalnych szukają wolontariuszy chętnych do pomocy przy realizacji tego sportowego przedsięwzięcia.

 

Idea Olimpiad Specjalnych dotarła do  naszego kraju w  latach osiemdziesiątych. Przyjęta została z wielkim entuzjazmem, zwłaszcza przez ludzi pracujących z  osobami z  niepełnosprawnością intelektualną. Ruch bardzo szybko zyskał uznanie i poparcie władz oświatowych i sportowych, a w krótkim czasie działalność Olimpiad Specjalnych objęła swym zasięgiem obszar całego kraju. Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych. Jednocześnie udział w nich daje szansę na poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, zawieranie przyjaźni, zdobywanie doświadczeń i umiejętności pracy w zespole. Nie ma znaczenia wiek, płeć czy doświadczenie, a możliwości pomocy jest tak dużo, że z pewnością każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

 

Gdzie podczas Olimpiad potrzebni będą wolontariusze?

W administracji – do pracy w biurze, rejestracji zawodników, przy pisaniu wniosków o dotacje, do kontaktowania się z zawodnikami i członkami rodzin. Na treningach – przy ich organizacji, przy pozyskiwaniu funduszy na szkolenia. Podczas zawodów do ich obowiązków należeć będzie akredytacja, pomoc przy cateringu, zakwaterowaniu, obsługa komputerowa, obsługa sportowa.

 

Po za treningami i zawodami sportowymi Olimpiady Specjalne to także inicjatywy rozwijające osobowość i umiejętności, uczące pełnienia ról społecznych i dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Są wśród nich między innymi:

– Program Liderów Olimpiad Specjalnych, uczący zawodników ról społecznych – asystenta, trenera, zawodnika czy wolontariusza.

– Program Zdrowi Sportowcy to zestaw projektów, których celem jest systematyczna  ocena stanu zdrowia zawodników oraz wyszkolenie lekarzy i fizjoterapeutów do właściwej pracy z osobami z  niepełnosprawnością.

– Program Edukacyjny „Dołącz do  nas” przeznaczony jest dla uczniów szkół, uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia świadomość i  pomaga w  równym traktowaniu wszystkich uczniów.

– Sekcje Partnerskie to stworzenie sekcji opartej na wolontariacie, w celu aktywności społecznej i nawiązywaniu partnerstwa życiowego z  zawodnikami Olimpiad Specjalnych.

 

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową do organizatorów Olimpiad Specjalnych pod adresem: ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl

Rekrutacja trwa do końca roku (31.12.2011 r.)

Olimpiady odbywać się będą w różnych miastach na terenie Polski.

 

 

Kaja Chmielewska

Projekt i wykonanie: Mehowmy