Wolontariusze Banku BPH wspierają seniorów

Wolontariusze Banku BPH przeprowadzili prace ogrodowe oraz zorganizowali kącik sportowy i wypoczynkowy na terenie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku.

 

Ośrodek przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz dla przewlekle chorych, obecnie przebywa w nim 48 seniorów. Wolontariusze zakupili również stół do ping-ponga oraz wyposażyli biblioteczkę w literaturę tematyczną z zakresu „Wszystko dla seniora”.


Jak mówi Ewa Zawadzka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” – Seniorzy doceniają tę inicjatywę i bardzo się cieszymy, że to właśnie my staliśmy się jej beneficjentem. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej instytucji.


Projekt „Jesień życia na wiosnę” to jedna z inicjatyw wyłonionych w ramach „Wiosny z GE Volunteers” – corocznego konkursu na najlepsze projekty charytatywne, przeprowadzane w ramach wolontariatu pracowniczego Banku BPH. Autorzy najciekawszych inicjatyw otrzymują od banku granty umożliwiające ich realizację. W tym roku pracownicy centrali i oddziałów zgłosili aż 50 projektów, spośród których wybrano piętnaście inicjatyw w jedenastu miastach w Polsce. W sumie w realizację projektów wolontariackich w ramach „Wiosny z GE Volunteers” zaangażuje się ponad 500 pracowników Banku BPH.

Projekt i wykonanie: Mehowmy