Wolontariat Zawodowy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w  Wolontariacie Zawodowym w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”.

Czym jest Wolontariat Zawodowy?

Wolontariat Zawodowy ma na celu zaktywizowanie osób potrzebujących wsparcia na rynku pracy oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy.

Na czym polega Wolontariat Zawodowy?

Uczestnicy projektu( „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”) = wolontariusze zostają skierowani na odbycie wolontariatu stanowiskowego do organizacji lub instytucji, które wyrażą chęć na przyjęcie wolontariusza i stworzą dla niego odpowiednią ofertę. Każdy Wolontariusz musi odbyć co najmniej 45 h wolontariatu w ciągu 1,5 miesiąca, a po odbytym wolontariacie wydaje się mu certyfikat z oceną i opisem wykonywanych zadań.

Informacje dla Organizacji i Instytucji:

Jaka byłaby Wasza rola?

To Wy kreujecie oferty! Jeśli potrzebujecie wolontariusza tworzycie ofertę wolontariatu stanowiskowego z dokładnym opisem zadań, które zamierzacie takiej osobie powierzyć oraz wymaganymi kompetencjami, które potencjalny wolontariusz musi posiadać.  Możecie zgłosić więcej niż jedną ofertę i zapotrzebowanie na więcej niż jednego wolontariusza. Ofertę taką przesyłacie do nas, a my umieszczamy ją w naszym „Rejestrze” i szukamy dla Was wolontariusza!

Pamiętajcie! Wolontariusz sam wybiera ofertę ale o jego przyjęciu decydujecie Wy!

Przyjmując wolontariusza zobowiązujecie się do podpisania z nim porozumienia o współpracy (porozumienie jest trójstronne – my również je podpisujemy), musicie też wyznaczyć mu koordynatora lub osobę z nim współpracującą, która wprowadzi go w tajniki waszej organizacji/instytucji. Każdy wolontariusz po odbyciu wolontariatu musi od Was otrzymać certyfikat z oceną!

Jakich ofert szukamy?

Z naszych doświadczeń wynika , że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się oferty z zakresu szeroko pojętych prac administracyjno- biurowych ( tj księgowość, archiwizacja, obsługa biura, szkolenia, obsługa stron internetowych i portali społecznościowych, przetwarzanie informacji a także praca w charakterze asystenta koordynatora projektów, sekretarki, grafika itd itp). Mile widziane będą także oferty dotyczące opieki na dziećmi , prowadzenia zajęć -w punktach przedszkolnych, żłobkach czy świetlicach środowiskowych. W tej edycji nie zapominamy jednak również o osobach z wykształceniem zawodowym. Jeśli macie zapotrzebowanie na inne stanowisko, zgłoście je! Postaramy się znaleźć wolontariusza również na nie.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Was wszystkich do współpracy! Twórzcie oferty i dajcie uczestnikom projektu szansę na nabycie nowych umiejętności, które pomogą im na rynku pracy! Kreujmy razem Wolontariat Zawodowy w Gdańsku!

Dokładne informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 772 42 18 lub pod adresem mailowym: oferty@wolontariatgdansk.pl .

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt i wykonanie: Mehowmy