Wolontariat w schronisku dla zwierząt „Promyk” – rekrutacja trwa!!!

IDEA WOLONTARIATU W SCHRONISKU

Główną ideą naszego programu wolontariatu jest wizja „Dobry wolontariat, dobre relacje”. Dotyczy to zarówno relacji między pracownikami ,a wolontariuszami, wzajemnych wolontariuszy, między koordynatorem wolontariatu, a wolontariuszami, relacji wolontariusza ze zwierzętami. Oprócz relacji ludzkich w codziennym życiu schroniska znaczącą rolę odgrywa relacja między działaniem wolontariuszy, a jego efektem, który w tym przypadku ma przekładać się na realizację pomocniczych działań na rzecz zwierząt wychodzących poza podstawowy standard realizowany przez personel płatny. W tym przypadku wolontariat nie pełni roli zastępczej dla personelu schroniska, w tylko wzmacnia skalę, częstotliwość opieki nad zwierzętami wychodząc poza przyjętą normę wynikającą z ilości personelu, zakresu obowiązków, ilości zwierząt, środków finansowych oraz struktury schroniska.

Zapraszamy do współpracy:

WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

Cechuje się on założonym okresem działań wynikającym ze wspólnych ustaleń wolontariusza i koordynatora wolontariatu. Jednym z narzędzi tej formy wolontariatu jest tworzony miesięczny grafik działań wolontariusza gwarantujący jednej i drugiej stronie komfort współpracy w szczególności planowania czasu i zadań.

Każdy kandydat na wolontariusza/szkę przechodzi rozmowę wstepną na której sprawdzamy czy przyszła współpraca przyniesie oczekiwany efekt z punktu widzenia przysżłego wolontariusza/szki i z punktu widzenia schroniska.

KOGO SZUKAMY

Szukamy osób które wspólnie z nami chcą realizować cele i zadania schroniska na rzecz bezdomnych zwierząt. Zależy nam na osobach chętnych wykonywać zaplanowane dzialania, otwartych na pracę zespołową , nastawionych na zadanie i cel.

Wolontariuszem indywidualnym może zostać osoba, która:

Ukończyła 18 lat lub ukończyła 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
Jest ogólnie zdrowa i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt oraz nie ma innych przeciwwskazań,
Zaakceptowała regulamin „Regulamin wolontariusza w schronisku” oraz podpisała umowę.

Kontakt z koordynatorem wolontariatu:

Magdalena Dziurkowska

wolontariat@schroniskopromyk.pl tel: 58/522-37-80

Projekt i wykonanie: Mehowmy