„Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy”

Do 9 września wolontariusze z całej Polski mogą zgłaszać się na długoterminowy wolontariat do jednej, wybranej przez siebie organizacji pozarządowej z Północnej Polski. Wolontariusz będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do projektu mogą zgłaszać się tylko osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski. Miejsce zamieszkania wolontariusza musi być oddalone minimum 100 km od siedziby organizacji, w której podejmie pracę.

Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu i kieszonkowego pokrywają organizatorzy. Uczestnik projektu nie może podejmować pracy zarobkowej w trakcie wolontariatu. Ponadto wolontariusze muszą uczestniczyć w przygotowanych dla nich szkoleniach.

CV ze zdjęciem i list motywacyjny należy przesyłać do 9 września na adres: Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia lub adres mailowy: wolontariat@cwm.org.pl, ewentualnie faxem na numer 58 660 64 45. W tytule należy zawrzeć nazwę organizacji, w której chce się odbyć wolontariat.

Szczegółowe oferty organizacji goszczących znajdują się na stronie http://cwm.org.pl/opis.php?idp=1&idr=3&ids=424

W razie wątpliwości, można kontaktować się z Sonią Zając e-mail: sonia@cwm.org.pl, tel. 058 6202480

 

 

Źródło: mat. prasowe

Projekt i wykonanie: Mehowmy