Wolontariat seniorów 2015

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku serdecznie zaprasza do włączenia się w projekt: Gdański Model Wolontariatu Seniorów.

19 sierpnia startujemy z rekrutacją do drugiej edycji projektu: Operator Wolontariatu Senioralnego. Propozycja ta skierowana jest do wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji mających siedzibę i działających na terenie Gdańska, które chciałby przyjąć pod swoje skrzydła wolontariuszy seniorów i znaleźć dla nich ciekawe zajęcia przez okres co najmniej 3 miesięcy – łącznie 50 godzin. Do projektu zapraszamy zarówno organizacje/instytucje, które już współpracują z seniorami , jak i te które gotowe są ich dopiero zrekrutować.

 

Organizacje/instytucja biorące udział w projekcie zobowiązane są również do przeprowadzenia 5 spotkań eksperckich dla seniorów. Tematyka spotkań jest dowolna, muszą one jednak poprawiać jakość życia seniorów a zarazem edukować i integrować.

 

Regionalne Centrum Wolontariatu ze swojej strony zapewnia:

  • darmowe szkolenia,
  • pomoc merytoryczną ,
  • wsparcie finansowe na przeprowadzenie spotkań/szkoleń eksperckich,
  • wynagrodzenie koordynatora wolontariatu senioralnego w
  • organizacji/instytucji,
  • częściowy zwrot kosztów za poczęstunek i dojazdy wolontariuszy seniorów.

 

Co trzeba zrobić aby zgłosić się na Operatora Wolontariatu Senioralnego?

Należy wypełnic formularz zgłoszeniowny i wysłać go na adres sikorska@wolontariat.org.pl w tytule maila wpisując „OPERATOR WOLONTARIATU SENIORALNEGO”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 07.09.2015

 

Wyłonione organizacje/ instytucje poinformujemy do dnia 10.09.2015
Serdecznie zapraszamy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy