Wolontariat Pracowniczy

TWORZYMY NIESAMOWITE MOŻLIWOŚCI WOLONTARIATU DLA TWOICH PRACOWNIKÓW

Regionalne Centrum Wolotariatu w Gdańsku oferuje specjalistyczne usługi wolontariatu pracowniczego, aby pomóc firmie:

– Określić wasze wizje, cele i politykę dotyczące wolontariatu.

– Wskazać, w co może zaangażować się Wasza firma.

– Określić wymagania programu.

– Zaangażować personel Waszej firmy w aktywność wolontariacką.

– Przeszkolić Waszą kadrę z zakresu wolontariatu pracowniczego.

– Doradzić w kwestii wyboru najlepszego projektu wolontariackiego dopasowanego do Waszych potrzeb i możliwości.

– Opracować plan wydarzeń wolontariackich i zadbać o ich realizację.

– Ocenić program wolontariatu pracowniczego w Waszej firmie.

– Stworzyć stały program wolontariatu pracowniczego, który obejmuje różne poziomy zaangażowania.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą organiacji wydarzeń wolontariatu pracowniczego:

OFERTA

Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

Kontakt:

Dawid Jastrzębski
58 772 42 19
jastrzebski@wolontariat.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy