Wolontariat pracowniczy – wspólnota interesów

13 grudnia w Centrum Konferencyjnym PGE Arena Gdańsk odbędzie się konferencja „Wolontariat pracowniczy – wspólnota interesów”, organizowana przez warszawskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

„Wolontariat pracowniczy” przestaje w Polsce brzmieć obco. Pozorna sprzeczność w nazwie (jak połączyć „pracownika” i „wolontariat”?) daje się łatwo wyjaśnić: chodzi o dobrowolne zaangażowanie pracowników danej firmy w działania społeczne w ramach ich pracy. Macierzystą ideą dla wolontariatu pracowniczego jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (często określanej jako CSR, od angielskiego Corporate Social Responsibility), która dobrowolnie włącza działalność pro bono, traktując je jako kolejną inwestycję. Dobrze realizowane projekty przynoszą wielopoziomowe korzyści nie tylko beneficjentom programów, ale także samym pomagającym i ich firmom.

 

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym wezmą udział eksperci wolontariatu pracowniczego – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski oraz reprezentanci Grupy TP i Warty S.A., od dawna zaangażowanych w ten rodzaj działań. Później odbędą się trzy seminaria – na temat aspektów formalno-prawnych wolontariatu pracowniczego (Dariusz Pietrowski), organizacji (Joanna Bruździak z Grupy TP) i współpracy z beneficjentami programów (Grażyna Bronk z Warty oraz Urszula i Zuzanna Zalewskie z Fundacji Nadaktywni).

Projekt i wykonanie: Mehowmy