Wolontariat pracowniczy roku!

Przedstawiamy dzisiaj najlepszą inicjatywę zrelizowaną w ramach wolontariatu pracowniczego – program „Wspólne Działanie, Lokalne Zaangażowanie„ przprowadzony przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – GPEC.

 

Grupa Stadwerke Leipzig, w skład której wchodzi GPEC, wdrożyła nowoczesny program odpowiedzialności społecznej pod nazwą Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie. W ten sposób elementy praktycznego szkolenia z zarządzania projektami połączono z działaniem na rzecz społeczności lokalnej oraz integracją pracowników.

 

Nowoczesne podejście do konkurencyjności pozwala nam dostrzec szeroki potencjał projektów o charakterze CSR – mówi Adam Stanyer, Country Manager Grupy Stadtwerke Leipzig w Polsce. – Działanie zamiast teorii, osobiste zaangażowanie pracowników w projekt od pomysłu, poprzez realizację, do podsumowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym ludziom pozwala osiągnąć niezwykłe efekty w sferze podnoszenia umiejętności pracowników.

 

Łącznie w sierpniu i wrześniu tego roku zrealizowano 15 projektów prospołecznych w ramach programu Wspólne działanie – lokalne zaangażowanie 2011, w których udział wzięło 374 pracowników. Program był skierowany do osób pracujących w różnych działach i na różnych szczeblach. W projekcie uczestniczyły zarówno zarządy Spółek, jak też pracownicy obszarów technicznych i administracyjnych. Umiejętność efektywnego zarządzania projektem i zespołem jest potrzebna na wszystkich szczeblach działalności przedsiębiorstwa – podsumowuje Adam Stanyer.


Pracownikom została oddana inicjatywa: ich zadaniem był wybór działań, grupy docelowej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie prac. Firmy należące do Grupy ze swojej strony zapewniły niezbędną wiedzę oraz środki finansowe.


W ramach Programu utworzono między innymi miejsce wypoczynku i rekonwalescencji w szpitalu w Tczewie, przygotowano posiłki dla bezdomnych w Sopocie, zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci, w tym turniej piłki nożnej oraz wycieczki. Ponadto jedna z gdańskich plaż zyskała podesty dla niepełnosprawnych, a w jednej z dzielnic zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, zamiast którego powstał tor przeszkód dla dzieci i młodzieży.

 

Nagrodę w imieniu całego zespołu odebrał Arkadiusz Bruliński.

Projekt i wykonanie: Mehowmy