Wolontariat? Masz to jak w banku

Pracownicy – wolontariusze z Banku BPH w Gdańsku przeprowadzili cztery projekty charytatywne w ramach szóstej już „Wiosny z GE Volunteers”. Wolontariusze pomogli lokalnym społecznościom – wspierając rozwój dzieci i młodzieży oraz działając na rzecz ochrony środowiska.


Bank BPH wspiera wolontariat pracowniczy organizując co roku konkurs na najlepsze autorskie projekty charytatywne na rzecz lokalnych społeczności. Zwycięskie projekty są finansowane przez Bank i realizowane przez pracowników na przełomie maja i czerwca. W projekty aktywnie angażuje się kadra menedżerska i członkowie Zarządu Banku.


Gdańscy wolontariusze z Banku BPH przeprowadzili cztery projekty. Dzień Dziecka z Akademią Przyszłości miał na celu zainspirowanie dzieci do stawiania sobie celów zawodowych poprzez pokazanie im ciekawych elementów pracy w Banku. W Szkole Ostatniej Szansy w Gdańsku-Sobieszewie wolontariusze stworzyli salę treningową dla młodzieży, a potem zorganizowali wspólne zawody sportowe na smoczych łodziach na Motławie. We wsi Będzieszyn, w gminie Pruszcz Gdański, uporządkowali teren placu zabaw, zamontowali huśtawki, drabinki itp., tworząc nowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Z kolei najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej w Pręgowie koło Kolbud wzięli udział w EkoTurnieju, który łącząc edukację z zabawą uczył dzieci dbania o środowisko.


 – Od lat angażuję się w wolontariat, bo pomaganie innym przynosi wiele satysfakcji i radości. Co więcej, wierzę, że nasze działania przyniosą trwałe efekty, a także realne zmiany w lokalnych społecznościach – powiedział Krzysztof Nowaczewski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji w Banku BPH, który na co dzień pracuje w Gdańsku.


Wolontariusze przygotowują także cykl długofalowych projektów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Moja przyszłość, mój wybór”. Program będzie przeznaczony dla dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do licealnego), a jego założeniem jest wzmocnienie wiary w siebie oraz pomoc w planowaniu i osiąganiu celów.


Wolontariat pracowniczy GE Volunteers działa w Banku BPH od 2006 roku. Przez wszystkie te lata wolontariusze pomogli kilkudziesięciu instytucjom na terenie kraju, angażując się w ponad 140 projektów na rzecz domów dziecka, szpitali czy ośrodków szkolno-wychowawczych. Organizacja GE Volunteers była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność. W lutym 2011 roku otrzymała nagrodę „Aktywni w mieście 2010” przyznaną przez gdańskie Centrum Wolontariatu za przeprowadzenie w 2010 roku dziewięciu projektów charytatywnych, które obejmowały m.in.: zbiórki darów dla potrzebujących, remonty w domach dziecka, akcje edukacyjne oraz na rzecz ochrony środowiska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy