Wolontariat – czy to dobre rozwiązanie dla mojej organizacji?

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
zaprasza gdańskie organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne
na szkolenie o możliwościach włączenia wolontariatu w cykl pracy organizacji.

Opowiemy Wam też o Przestrzeni „Solidarność Codziennie” i o tym, jak możecie ją wykorzystać we własnej działalności społecznej.

Szkolenie adresowane jest do:

 • koordynatorów wolontariatu
 • animatorów
 • pracowników i działaczy gdańskich organizacji pozarządowych
 • pracowników instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami

Zapraszamy w szczególności te podmioty i osoby, które nie mają dużego doświadczenia w zakresie wolontariatu 🙂

Program spotkania:

 • Wolontariat – fakty i mity
 • Wolontariat w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Wolontariat w mojej organizacji
 • Oferta wsparcia i współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • Solidarność Codziennie – miejsce, ludzie, spotkania – jak wykorzystać tę przestrzeń dla wsparcia i rozwoju mojej organizacji?

Ważne informacje:

 • Data: 10 lipca, godz. 10:00-14:00
 • Miejsce: Europejskie Centrum Solidarność
 • Zapisy:  zapisy
Projekt i wykonanie: Mehowmy