Włączamy ekologiczne myślenie

Dzisiaj przypominamy o ekologii. Zwracamy uwagę na to, że zasięg globalny mają nie tylko Internet, terroryzm, czy sieć sklepów IKEA, ale również zmiany klimatyczne. Odpowiedzialność za ochronę przyrody nie leży jedynie w rękach rządów, organizacji publicznych, czy przyjaznych środowisku aktywistów. Zdrowie naszej planety zależy od nas wszystkich.

 

Już w szkole podstawowej dowiadujemy się, czym jest warstwa ozonowa i jak wielkie znaczenie ma ona dla środowiska naturalnego i samego człowieka. Czasami jednak zapominamy, że jej  ochrona powinna angażować nas wszystkich. Organizacja Narodów Zjednoczonych, stara się o tym  systematycznie przypominać i nakłonić ludzi do zachowań proekologicznych. W 1994 roku ogłosiła  Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Przypisała mu datę 16 września. Warto więc szczególnie dzisiaj zwrócić uwagę na to, czy kupujemy produkty zawierające freon. Zastanowić się, czy w naszym przedsiębiorstwie działają urządzenia szkodliwe dla klimatu, czy może jednak korzystamy z maszyn ekologicznych. Szkodliwość urządzeń można łatwo zneutralizować, chociażby zgłaszając się do Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, która zajmie się instalacją specjalnego sprzętu do odzysku czynników chłodniczych.

 

Zwracamy dzisiaj uwagę na ekologię nie tylko ze względu na ustalenia ONZ, ale również dlatego, że właśnie 16 września zaczynamy kolejną akcję Sprzątanie Świata. W tym roku odbędzie się ona po raz osiemnasty, tym razem pod hasłem: „Lasy to życie- chrońmy je”. Działania podejmowane w ramach Sprzątania Świata, to przede wszystkim likwidacja dzikich wysypisk, segregowanie zebranych odpadów i oczyszczenia terenów zielonych ze śmieci. W tym czasie, w wielu szkołach w całej Polsce, uczniowie zamieniają lekcje w salach szkolnych, na zajęcia proekologiczne poza budynkami placówek. Sprzątają w tym czasie parki, lasy, podwórka- miejsca, w których zużyte opakowania i puszki powinny być rzadkością. Akcja Sprzątania Świata, to jednak nie tylko oczyszczanie, ale również zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Wszystko, co ekologicznie istotne, znajdzie w ciągu najbliższych trzech dni szczególne miejsce w przestrzeni społecznej.

 

Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy