Wiosenny wolontariat

Fundacja Kredyt Banku przyznała granty na inicjatywy pracownicze. W tym roku ze środków Fundacji zostanie zrealizowane 8 projektów wolontariackich.


Program grantów pracowniczych jest prowadzony przez Fundację Kredyt Banku. Umożliwia pracownikom zdobycie dodatkowych środków finansowych na realizację ich własnych inicjatyw wolontariackich. W wiosennej edycji Fundacja rozdzieliła 30 tys. zł na 8 projektów, które zdaniem komisji najlepiej odzwierciedlają ducha bezinteresownej pomocy potrzebującym. – Projekty do konkursu zgłaszali najbardziej aktywni wolontariusze – energiczni i silnie zmotywowani. Skutecznie zachęcili swoich kolegów i koleżanki z pracy do udziału w akcji. Wolontariusze z Kredyt Banku pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość na lepszą i cieszymy się, że możemy wspierać ich działania – komentuje Emilia Gromadowska, Prezes Zarządu Fundacji. Środki na realizację projektów wolontariackich trafią do szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych i ośrodków kultury w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Legnicy, Brwinowie, Czerwnionce-Leszczynach oraz do wsi Dąbrówka w Gminie Kargowa i Pierkunowa w Gminie Giżycko.


Grupa wolontariuszy z Zielonej Góry chce odbudować zaniedbany plac zabaw w pobliskiej wsi. Pierwsze prace przy zagospodarowaniu terenu planowane są już w kwietniu. -Fundacja KB pomoże nam kupić potrzebne sprzęty, a my sami podwiniemy rękawy, wszystko zmontujemy, zbudujemy ogrodzenie i wspólną, ciężką pracą ożywimy to miejsce – opowiada Adam Agacki, wolontariusz z Oddziału KB w Zielonej Górze.


Dużą akcję wolontariacką przygotowują również wolontariusze z Warszawy – grupa 21 pracowników Kredyt Banku przeprowadzi remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie. Grant z fundacji przeznaczą na zakup nowych mebli oraz odmalowanie zaniedbanych ścian. – Zależy nam na okazaniu konkretnego wsparcia, tak by dać dzieciom możliwość rozwoju – wyjaśnia Katarzyna Raciborska, wolontariuszka z Łomży, która otoczyła opieką wiejską świetlicę w Pierkunowie. Z uzyskanych w konkursie środków zakupione zostaną pomoce edukacyjne, materiały do zajęć plastycznych oraz książki dla dzieci, tak by lepiej zagospodarować czas podopiecznym świetlicy.


Kredyt Bank aktywnie angażuje swoich pracowników w działania wolontariackie. Firma od grudnia 2008 r. rozwija Program Wolontariatu „TAK od serca”, w którym działa ponad 1000 pracowników. Fundacja Kredyt Banku została powołana, by wspierać Bank w realizacji strategii społecznego zaangażowania biznesu oraz pracowników Banku w ich działalności na rzecz lokalnych społeczności. Nadrzędnym celem Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, wspieranie działań na rzecz edukacji, nauki i kultury, promowanie i koordynowanie inicjatyw wolontariackich, a także udzielanie wsparcia tym pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy