Wiosenne porządki w Gdańsku

Miasto zakupiło 13 tys. worków i 20 tys. rękawic foliowych, które rozdane zostaną szkołom oraz Radom Dzielnic i Osiedli, które będą chciały włączyć się akcję wiosennych porządków na okoliczność Dnia Ziemi.


Koordynowana akcja wiosennego sprzątania odbędzie się 25 kwietnia (piątek). Przedstawicieli Rad Dzielnic i Osiedli chętnych do udziału w akcji miasto prosi o zgłaszanie się po worki i rękawice, które wydawane będą 14 i 15 kwietnia w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, (ul. Kartuska 5, III piętro, przy pokoju 320 ): 14 kwietnia (poniedziałek) w godz. 12.00 – 15.00 i 15 kwietnia (wtorek) w godz. 9.00 – 12.00.


Placówki i Rady, zainteresowane odbiorem zebranych odpadów przez Urząd, muszą złożyć do Wydziału Środowiska, wypełnioną deklarację z informacją o dokładnym miejscu pozostawienia worków. Odpady należy pozostawić, wyłącznie we wskazanych w deklaracjach miejscach.


W roku 2013 podczas porządków na okoliczność Dnia Ziemi zebrano około 34 ton odpadów. Dzień Ziemi to akcja, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. A przeprowadzana jest co roku wiosną, w Polsce 22 kwietnia. Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają się tysiące organizacji społecznych, mediów, samorządów oraz przedstawicieli biznesu. Początki tej akcji sięgają przełomu lat 60 i 70, kiedy to amerykański ekolog John McConnell w 1969 roku na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego przedstawił ideę Dnia Ziemi.

Projekt i wykonanie: Mehowmy