Więźniowie włączyli się do akcji sprzątania świata

Po raz kolejny gdańska Służba Więzienna włączyła się do akcji „Sprzątanie świata”, która odbyła się na terenie całego kraju w dniach 19 – 21 września 2014 roku. Personel zakładów karnych i aresztów śledczych przygotował grupy skazanych, którzy włączyli się do akcji. 200 osób odbywających karę pozbawienia wolności sprzątało ulice, place, skwery. Zebrali prawie ponad 500 worków śmieci i 7 opon samochodowych.


Tylko w samym Gdańsku funkcjonariusze Służby Więziennej z dwóch jednostek penitencjarnych (aresztu śledczego i zakładu karnego) przygotowali do udziału w akcji dokładnie 80 więźniów, którzy zebrali ponad 160 wielkich worków śmieci. Dzięki takiemu zaangażowaniu sprzątane były okolice szkół, szpitali, ośrodków opiekuńczych, ale także wiele ulic, parków a także podwórzy.

 

Wzorem lat ubiegłych, wychowawcy z działu penitencjarnego zaangażowali grupę osadzonych do uczestnictwa w działaniach proekologicznych, polegających na porządkowaniu miasta Gdańska w rejonach ulic: 3 Maja, Rogaczewskiego, Górka, Wesołej, Pohulanki, aż do skrzyżowania z ulicami Na Stoku i Kolonia Przyjaźń a także w okolicach gdańskiego zoo i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do akcji proekologicznych kierujemy osoby pozbawione wolności od wielu lat, dlatego, że udział w nich ma również charakter resocjalizujący. Przy tej okazji rozwija się nasza współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i z wieloma innymi instytucjami. Zebrane przez skazanych uczestniczących w akcji odpady zostały przewiezione na wysypisko przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

 

W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej okręgu gdańskiego segregacja odpadów to już norma od kilku lat. Tak jak i zajęcia edukacyjne dla osadzonych przekonujące do proekologicznych zachowań. Edukujemy tych, którzy trafiają do więzienia, jak postępować ze zużytymi bateriami, co robić z pustą butelką typu PET, jaki jest sens i jakie są korzyści z segregowania śmieci. Na oddziałach mieszkalnych spotkamy specjalne pojemniki oraz osoby, które się tym zajmują. Ale segregacja odpadów to nie jedynie działania pro – eko inicjowane przez pomorską Służbę Więzienną. Skazani pracują jako wolontariusze pomagając w codziennych pracach w schroniskach dla zwierząt, porządkują park dendrologiczny, opiekują się końmi, które służą potem dzieciom podczas hipoterapii. Pomagają także w gdańskim zoo. Sprzątają ulice miast, plaże. Od czterech lat włączeni także do działań przeciwpowodziowych – wycinają krzaki z międzywałów, koszą i oczyszczają wały oraz rowy odwadniające. Ich praca ma charakter nieodpłatny.

Projekt i wykonanie: Mehowmy