Weź udział w konkursie i zdobądź środki na swój projekt

Jak aplikować do konkursu?

Do 6 września należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40) poprawnie wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony TUTAJ oraz wypełnić ankietę będącą częścią regionalnej diagnozy prowadzonej w ramach programu TUTAJ. Komisja konkursowa wybierze 6 do 7 projektów z budżetem do 5 000 zł i dwa projekty z budżetem do 15 000 zł.
 

Kto może złożyć projekt?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach.

Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29 – 30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka. Rekrutacja na warsztaty trwa TUTAJ.

Rozwijamy Sieć Kultury w województwie pomorskim

„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową na Pomorzu. W latach 2016 – 2018 odbędą się szkolenia, giełdy pomysłów, spotkania informacyjne, konkursy grantowe, diagnoza środowiska kultury w województwie pomorskim oraz spotkania sieciujące osoby zajmujące się edukacją kulturową.

Program Sieć Kultury jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury.

Źródło: IKM 

Projekt i wykonanie: Mehowmy