Warsztaty z Myślenia Wizualnego

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:

Myślenie wizualne

Warsztaty mają przygotować osoby uczestniczące do prawidłowego wykorzystania Myślenia wizualnego – sketchnotingu w codziennym życiu, w nauce, pracy, z dziećmi, w rodzinie. Są  wspaniałym pomocnikiem przy tworzeniu plakatów, ogłoszeń, prowadzenia warsztatów i zebrań, podczas nauki, pomocy dzieciom w nauce, ale też rozwinięciu własnych ukrytych talentów. Odnalezieniu pasji i radości z tworzenia czegoś, co upiększy nasze miejsce pracy , dom, itp. Na warsztatach nauczymy się tworzyć obrazy motywacyjne, plakaty, notatki, zahaczymy o  współczesną kaligrafię.

Cel szkolenia:

– zapoznanie się z podstawowymi zagadkami i zasadami myślenia wizualnego,

– nauka tworzenia plakatów, notatek z konferencji, spotkań, notatek szkolnych, tworzenia obrazów motywacyjnych itp.,

– nauka  współczesnej kaligrafii,

– pogłębienie wiary w siebie i swoje możliwości twórcze,

– odnalezienie pasji i ukrytych talentów.

Metodologia:

– warsztaty, gry indywidualne i grupowe, rozwiązywanie zadań, mini-wykład, dyskusja.

Prowadząca: Vitezslava Hoffmann.

Termin: 7- 8 kwietnia 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 02.04.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Numer faxu: 58 760 72 15 

Projekt i wykonanie: Mehowmy