Warsztaty „Współzależności globalne”

W ramach projekt „Nasz świat, twój głos- pogram edukacji globalnej dla lokalnych społeczności” realizowanego przez Fundacja Nasza Przestrzeń organizowane są warsztaty na tematy współzależności globalnych, na które serdecznie zapraszamy.

Temat najbliższych warsztatów: Współzależności globalne

Podczas zajęć poprzez doświadczenia, pokazy, fotografie i zabawy z regionów Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej uczestnicy i uczestniczki poznają codzienność ludzi z innych zakątków świata, dostrzegą podobieństwa, jakie łączą ludzi z całego świata oraz zidentyfikują wspólne wyzwania, którym ludzkość musi stawiać czoła. Poprzez odkrywanie dostępnych im możliwości działania (na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym) na rzecz większej sprawiedliwości na świecie, wzmocniona zostanie postawa zaangażowania społeczno-politycznego.

Miejsce warsztatów: siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (plac Solidarności 1, III piętro pokój 3.36, budynek Europejskiego Centrum Solidarności)
Termin warsztatów: 24.11.2014 16:30 – 18:30
Warsztaty są bezpłatne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt i wykonanie: Mehowmy