Warsztaty: Świat oczami Innego – wsparcie społeczne w rodzinach dotkniętych zaburzeniami psychicznymi

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu „Świat praw człowieka” pod tytułem „Świat oczami Innego – rola i formy wsparcia społecznego w rodzinach dotkniętych zaburzeniami psychicznymi”. Zajęcia odbędą się w dniach 19 – 20 maja 2012 w Gdańsku.

 

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają nauczycieli/ki, edukatorów/ki, trenerów/ki działaczy i działaczki organizacji pozarządowych, studentów/ki kierunków pedagogicznych i edukacyjnych na warsztat realizowany w ramach projektu ŚWIAT PRAW CZŁOWIEKA pod tytułem

Świat oczami INNEGO – rola i formy wsparcia społecznego w rodzinach dotkniętych zaburzeniami psychicznymi”

Pojawienie się zaburzenia psychicznego, ujawnionego u jednego lub kilku członków rodziny to ryzyko wytrącenia z dotychczasowej „orbity funkcjonowania” dla całego rodzinnego systemu. Reakcją na pojawienie się tego elementu jest często nadmierna koncentracja na objawach, co uniemożliwić może członkom rodziny podejmowanie racjonalnych, pożytecznych dla siebie decyzji. Szanse na szeroko rozumiany sukces są większe wtedy, gdy myślenie kategoriami „zagrożenie” i „obrona” przesłaniane jest przez potencjał terminów „wyzwanie” i „zmiana”. Kluczem do takiej zmiany jest włączenie do dialogu osoby często z niego wykluczanej – samego chorego.

Szkolenie „Rola i formy wsparcia społecznego w rodzinach dotkniętych zaburzeniami psychicznymi” obok aspektu informacyjnego, za zadanie ma podkreślić wagę zbudowania z osobą chorą zdrowej relacji. Relacji, która czerpiąc z blasku słowa „odpowiedzialność” stanowić ma dla osoby zaburzonej napęd do pokonania najtrudniejszej dla niej drogi – drogi do nawiązywania kontaktów z otoczeniem społecznym.

Termin szkolenia: 19-20 maja 2012 godz. 09.00 – 17.00 (16 godz.)

Miejsce szkolenia: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Zator Przytockiego 4 (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu)

Osoba prowadząca

Maciej Łysak – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych w trakcie zdobywania certyfikatu PTP, trener umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej, praktyk terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, pracownik Punktu Wsparcia Środowiskowego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, od 8 lat pracujący w systemie pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ilość uczestników/uczestniczek: 12-16 osób

Zapisy: Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: od 07.05.2012 do 14.05.2012, adres e-mail: zapisy.spc@naszaprzestrzen.org

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie projektu www.naszaprzestrzen.org/spc

W ramach zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa na posiłek. Posiłek we własnym zakresie.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH OSOBY ZAKWALIFIKOWANE OTRZYMAJĄ DO DNIA 15.05.2012

Projekt i wykonanie: Mehowmy