Warsztaty „Sprawiedliwość naprawcza – przywracanie dobrych relacji w grupie”

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na bezpłatne warsztaty w ramach Akademii Active Citizens: Sprawiedliwość naprawcza – przywracanie dobrych relacji w grupie .

Termin: 24-25 lutego 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela).

Zgłoszenia

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 31.01.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 06.02. 2018 r. Udział jest bezpłatny.

O sprawiedliwości naprawczej

Sprawiedliwość naprawcza (resorative justice) opiera się na jednej z funkcjonujących teorii sprawiedliwości. Opiera się na założeniu odpowiedzialności każdej z osób za swoje działanie, w tym odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę czy popełnione przestępstwo, bez względu na jego motyw czy formę. Dotyczy to szeroko pojętej krzywdy, od złośliwości wynikającej z niekonstruktywnych sposobów wyrażania emocji poprzez dyskryminację, motywowaną uprzedzeniami aż po przestępstwa takie jak kradzież. Metody wypracowane w ramach sprawiedliwości naprawczej mogą być z powodzeniem stosowane również w przypadku cyberprzemocy.

Koncepcja sprawiedliwości naprawczej okazała się niezwykle skuteczna w przeciwdziałaniu przemocy, a także budowaniu poczucia bezpieczeństwa i podtrzymywaniu dobrych relacji w grupach np. w szkole, zarówno pomiędzy gronem pedagogicznym i uczniowskim, jak i wewnątrz tych grup. Pokazują to programy stosowane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Norwegii, coraz częściej również w Polsce.

Cele szkolenia:

– zapoznanie się z założeniami i filozofią sprawiedliwości naprawczej (Restorative Justice)
– zwiększenie świadomości własnych postaw wobec przemocy i konsekwencji tych postaw
– refleksja nad własną postawą w sytuacji konfliktu i przemocy
– zapoznanie z narzędziami wypracowanymi w ramach sprawiedliwości naprawczej (Restorative Practices)
– zwiększenie umiejętności reagowania na sytuacje przemocy (w tym cyberprzemocy), z wykorzystaniem praktyk naprawczych
– zwiększenie umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni w grupie.

Więcej informacji: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2144590.html

Projekt i wykonanie: Mehowmy