Warsztaty „Głodni wiedzy – ekoaktywni”

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zapraszają w ramach realizacji Projektu Świat Praw Człowieka  na warsztaty pt:
„Głodni wiedzy – ekoaktywni”
dotyczące udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych, prawie dostępu do informacji o środowisku. Prelegentki zaprezentują także program multimedialny „Poznajemy nasze drzewa i krzewy”, którego są współautorkami oraz podzielą się doświadczeniami w swej pracy w organizacji pozarządowej o charakterze proekologicznym.
Termin szkolenia: 16.11.2011 godz. 09.00 – 16.00
 Miejsce szkolenia: Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4 (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu)
Opis warsztatów:
Warsztaty będą formą platformy wymiany doświadczeń pod hasłem „Masz prawo wiedzieć”. Trenerki poruszą kwestię prawa dostępu do informacji o środowisku i wskażą jak z tego prawa korzystać. Podzielą się doświadczeniami i wiedzą zdobytą przez pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w ciągu 18 lat istnienia. Ważną częścią spotkania będzie warsztat o rodzimych gatunkach drzew i krzewów – od nauki rozpoznawania poszczególnych gatunków i ciekawostek o każdym z nich, przez wniosek o ustanowienie pomnika przyrody, po interaktywny test sprawdzający zdobytą wiedzę. A jeśli pogoda na to pozwoli i z nie wszystkich drzew opadną liście, to warsztat podsumujemy krótkim spacerem. Zachęcamy do ekoaktywności
Osoby prowadzące:
Kamila Kozieł – Absolwentka biologii w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnoetatowy pracownik CIEE. Prowadząca warsztaty dla uczniów a także trenerka szkoleń dla nauczycieli. Od 2008 roku  koordynuje letnie warsztaty edukacyjne,  jest osobą odpowiedzialną za realizację cyklicznych konkursów „Bęc jabłkiem w głowę” a także „Zaproś gości do swej miejscowości”.  Uczestniczka licznych szkoleń. Autorka scenariuszy zajęć o Naturze 2000, współautorka programu multimedialnego o rozpoznawaniu drzew i krzewów. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla uczniów (np. „Czerp z makulatury”, „Zegar słońcem napędzany…”, „Dmuchawce, latawce, wiatraki…”. „Masz prawo wiedzieć”, „Warsztaty o roślinach owadożernych”…) i szkolenia dla nauczycieli („Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, aby ona pokochała nas”, oraz cykl szkoleń związanych z rozpoznawaniem drzew i krzewów.
Jowita Kurach – edukatorka, absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Gdańskiej oraz Studium Kierowników Projektów Europejskich. Pracownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku i Vice-Prezes Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. Trenerka stacjonarnych i terenowych warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Koordynatorka projektów edukacyjnych (Moving Baltic Sea, Dojrzały smak przygody, Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi) oraz współtwórca multimedialnego programu edukacyjnego http://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/ Uczestniczka licznych szkoleń, m.in. cyklu Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu (blok „Współpraca z mediami a wizerunek organizacji pozarządowych”) oraz „Strażnicy miejsc przyrodniczo cennych” organizowanych przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Pasjonatka podróży, tych bliskich i trochę bardziej odległych, uczestnik obozów ornitologicznych GBPW Kuling, Akcji Bałtyckiej, Akcji Carpatica.
Ilość uczestników/uczestniczek:
12-16 osób
Zapisy:
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową:
Adres e-mail: zapisy.spc@naszaprzestrzen.org
W ramach zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa na posiłek. Posiłek we własnym zakresie.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie projektu www.naszaprzestrzen.org/spc

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH OSOBY ZAKWALIFIKOWANE OTRZYMAJĄ DO DNIA 12.11.2011

Projekt i wykonanie: Mehowmy