Warsztat – zarządzanie projektem

Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na szkolenie inaugurujące Akademię Active Citizens. Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

 

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

 

Pierwszy warsztat poświęcony będzie ZARZĄDZANIU PROJEKTEM.

Odbędzie się(w zależności od preferencji osób uczestniczących): 24 – 25 stycznia 2013 (czwartek, piątek) godziny 10.00 – 18.00 lub 26 – 27 stycznia 2013 ( sobota, niedziela) godziny 10.00 – 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej ( ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku) .

 

Celem warsztatu jest nabycie wiedzy na temat zarządzania projektem, szczególnie zwiększenie umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i ewaluacji projektów społecznych.

 

Zakres tematyczny:

1. Czym jest projekt, elementy projektu.

2. Tworzenie własnych projektów:

a. analiza potrzeb,

b. cele,

c. działania,

d. harmonogram,

e. ewaluacja.

3. Zarządzanie projektem:

a. planowanie, realizacja i ewaluacja,

b. praca w zespole, planowanie pracy.

5. Finanse w projekcie.

6. Ewaluacja projektu.

 

Metody pracy :

Praca indywidualna i w grupie, gry i symulacje, mini wykłady.

 

Osoba prowadząca:

Anna Krzeszowska-Hovanecz – certyfikowana trenerka programu Młodzież w działaniu. Związana z gdańskim stowarzyszeniem Morena. Prowadzi warsztaty z wrażliwości kulturowej, zarządzania projektem. O d najmłodszych lat członkini i działaczka wielu organizacji i grup młodzieżowych. Obecnie zajmuje się inicjowaniem aktywności lokalnej młodych ludzi oraz ich działań na gruncie międzynarodowym. Specjalizuje się w organizowaniu międzynarodowych wymian młodzieży w szczególności z krajami Morza Śródziemnego. Osobiście pasjonatka kultury i języka węgierskiego.

 

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe.

 

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 20 stycznia 2013 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

 

Ilość miejsc jest ograniczona d o 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 22 stycznia 2013.

Projekt i wykonanie: Mehowmy