VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis

Jeśli pisałeś pracę z zakresu etyki biznesu, to koniecznie zgłoś ją na konkurs. Do wygrania jest 5 000 złotych!

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz kolejny organizują konkurs na najlepszą pracę dyplomową, podyplomową lub doktorską z zakresu etyki biznesu. Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania.  Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jeśli więc jesteś absolwentem uczelni wyższej państwowej lub niepaństwowej, pisałeś pracę z zakresu etyki biznesu czyli np. o marketingu społecznym czy o społecznej odpowiedzialności biznesu to koniecznie wyślij zgłoszenie. Do konkursu mogą być nadsyłane tegoroczne prace, ale również te obronione po roku 2008, które dotychczas nie były zgłaszane do Konkursu.

Żeby wziąć udział w Konkursie, trzeba wysłać pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz potwierdzoną przez uczelnię datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku na adres mailowy konkurs@kpf.pl drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w formie drukowanej, w jednym egzemplarzu (liczy się data otrzymania, nie wysyłki) na adres:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://www.kpf.studiopm.pl/pliki/konkurs/formularz_zgloszeniowy.pdf

Łączna pula nagród przewidziana dla laureatów tegorocznej edycji konkursu, ufundowana przez KPF to 5.000 PLN. Pula nagród może zostać rozszerzona.

 

 

 

Źródło: http://www.kpf.pl

Foto: Andrzej Cynka

Projekt i wykonanie: Mehowmy