V Olimpiada Wiedzi o Bezpieczeństwie „Bezpieczne EURO 2012” (zgłoszenia do 21 listopada)

Temat V Olimpiady związany jest z odbywającymi się w przyszłym roku w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży, zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej, odpowiedzialność za dobro wspólne oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Nagrodą główną dla laureata V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „ Bezpieczne Euro 2012” – za zajęcie I miejsca będzie tzw. „darmowy indeks” Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, tzn. zwolnienie z opłat za studiowanie na uczelni podczas całego toku kształcenia na wybranym przez laureata kierunku, specjalności, poziomie kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub pierwszego i drugiego stopnia) oraz formie kształcenia (studia stacjonarne lub niestacjonarne).
Dla pozostałych uczestników finału przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji 

 

za: http://www.portalpomorza.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy