UWAGA! Zmiany w ogłoszeniu o konkursie na 2013 rok

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 14 grudnia 2013. Zgodnie z zapisem w ogłoszeniu liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta.


Zmiany w punkcie F – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


Dofinansowanie może obejmować wyłącznie:

pp).a

1.pracę trenerów,

2.zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

3.zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży. Preferowane będzie wyposażenie w strój sportowy dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Do oferty należy dołączyć listę osób, które będą wyposażone w stroje z potwierdzeniem MOPS-u osób korzystających z pomocy tej instytucji. Uprzywilejowanie w dofinansowaniu kosztów strojów sportowych będą miały organizacje, posiadające dodatkowego sponsora.

4. wynajem obiektów sportowych,

5.uczestnictwo w zawodach krajowych i międzynarodowych,,

6.ubezpieczenie

 

Zapis dotyczący strojów sportowych odnosi się również do pp).b ogłoszenia.

 

pp).c

ogłoszenia – Organizacja zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych., wsparcie do kwoty 90 zł

( osobodoba)

 

Dofinansowanie może obejmować wyłącznie:

1.zakwaterowanie,

2.wyżywienie,

3.transport

Projekt i wykonanie: Mehowmy