Uwaga! Bezpłatne szkolenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA zaprasza na spotkania szkoleniowe, które odbędzie się w terminach: 27 lipca 2013 i 31 sierpnia 2013, w godzinach od 9.00 do 16.00, w Gdańsku. Szkolenie będzie dotyczyć aspektów zjawiska mobbingu połączonych z rozwijaniem umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie z nim. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Warunki spotkania:

 • nieodpłatne dla uczestników;
 • w grupie otwartej mieszanej do 15 osób
 • w systemie wykładowo – warsztatowym
 • w pomieszczeniu udostępnionym przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10,
 • każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny oraz zaświadczenie uczestnictwa.

 

Tematyka zajęć:

 • Podstawowe informacje o mobbingu – czym jest mobbing; elementy działań mobbingowych; przyczyny sprzyjające powstawaniu mobbingu; płaszczyzny działań mobbingowych; etapy mobbingu.
 • Zarys uregulowań prawnych dot. mobbingu – Ustawa zasadnicza a mobbing; prawo – pracy, cywilne, karne; procedury dyscyplinarne.
 • Skutki mobbingu – osobiste, rodzinne, dla organizacji, społeczne; zdrowotne (nerwobóle, choroba wrzodowa itd.); psychologiczne (stres w pracy); motywacyjne (wypalenie zawodowe).
 • Cechy mobbingu według kryterium Heinza Leymanna.
 • Ofiary mobbingu (bezpośrednie – ofiara, pośrednie – rodzina, znajomi, współpracownicy). Co może zrobić ofiara; diagnoza sytuacji mobbingowej; moja postawa wobec mobbingu (postawa agresywna, uległa, asertywna); relacja pracodawca/przełożony (analiza transakcyjna); konflikt w pracy; komunikacja w pracy.
 • Skuteczne sposoby walki z mobbingiem – autoprezentacja, poczucie wartości, konflikt, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem.
 • Co może, powinien zrobić pracodawca, aby przeciwdziałać zjawisku.

 

Zgłoś uczestnictwo drogą:

 • telefoniczną – (58) 301 98 72, 795 159 795,
 • internetową, e-mail osa_stowarzyszenie@wp.pl
 • pocztową – 80-838 Gdańsk ul. Warzywnicza 10/C/7,
 • osobiście – czwartki w godz. 17.00-19.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Gdańsku ul. Warzywniczej 10/A.
Projekt i wykonanie: Mehowmy