Uniwersytet Trzeciego wieku na Akademii

Jutro słuchacze Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzą Akademię Marynarki Wojennej. Poznają zakamarki uczelni, to praktyka. Będzie też trochę teorii, czyli historia AMW w pigułce.

 

Organizatorem spotkania jest Wydział Nauk Humanistycznych AMW. Podjął on wyzwanie Unii Europejskiej, która ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

Słuchacze Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na początku zapoznają się z 90-letnią historią uczelni. W Sali Tradycji AMW wysłuchają krótkiego wykładu, a później odbędą podróż po historycznym kampusie Akademii Marynarki Wojennej, gdzie pierwsze budynki powstały w 1934 roku. Zapoznają się z bazą naukowo-dydaktyczną, która wykorzystywana jest do nauki prawie 5000 studentów. W ramach wizyty zobaczą trenażer strzelań artyleryjskich, basen manewrowy, planetarium oraz Zespół Okrętowych Symulatorów Nawigacyjno – Manewrowych. Będą mogli sami przekonać się, jak sterować i manewrować okrętem, czy też jak wykonuje się strzelania artyleryjskie.

 

Inicjatorem wizyty jest Psychologiczne Koło Naukowe AMW, które od 3 lat aktywnie współpracuje z GUTW. Organizuje dla słuchaczy wykłady, warsztaty i prezentacje w ramach projektu „Kompetentny Senior”.

 

Akademia Marynarki Wojennej aktywnie uczestniczy w różnych spotkaniach międzypokoleniowych. Przy uczelni działa, skupiając byłych żołnierzy, Koło nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które jest największym w województwie pomorskim. W uczelni organizowane są również zjazdy roczników, AMW współpracuje ze Stowarzyszeniem Oficerów MW RP. Podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają na celu wspomagania seniorów i jednocześnie mających charakter spotkań międzypokoleniowych.

 

Unia Europejska ogłaszając rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, chce wesprzeć i zachęcić państwa członkowskie, w tym władze regionalne, lokalne i partnerów społecznych do promowania aktywnego trybu życia, wśród osób powyżej 60 roku życia. Zachęca do podejmowania różnego typu aktywności i działań, mających na celu wykorzystanie potencjału osób starszych.

 

 

 

 

Źródło: http://www.amw.gdynia.pl

Foto: Krzysztof Maria Różański, (Upior polnocy)

Projekt i wykonanie: Mehowmy