Ufunduj staż

Miasto Gdańsk rozpoczyna realizację trzynastej edycji Projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, konieczne jest zgłoszenie się Fundatorów staży do udziału w Projekcie. Nabór potrwa do 29 marca 2015 roku.


Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje (w tym starostwa powiatowe i urzędy gminne), które zobowiązują się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2015 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 1100 zł brutto za miesiąc stażu.


Fundatorzy muszą przesłać deklarację uczestnictwa w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub rastrowym o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do 29 marca 2015r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2015 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży będą samodzielnie wypełniać „Ofertę stażu” elektronicznie, na stronie Projektu. W tym celu, po otrzymaniu od Fundatora deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zostanie przesłany link aktywacyjny, umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie Oferty stażu w terminie najpóźniej do 3 kwietnia 2015r.


Tegoroczna akcja podzielona jest na kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od połowy kwietnia na stronie Projektu, tj. wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl trwać będzie zgłaszanie aplikacji na wybrane stanowiska,
  • w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutację kandydatów.


Dokumenty do pobrania: http://wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl/

 

 

 

 

 

Foto: hercampus.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy