Tu mieszkam, tu kupuję

Zgodnie z danymi Euromonitor International liczba małych sklepów spożywczych w Polsce do 2013 roku zmniejszy się do poziomu 110,2 tys. Na pogarszającą się sytuację sklepów osiedlowych w Polsce zwraca uwagę MAKRO Cash & Carry Polska – organizator III edycji kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” oraz organizacje ją wspierające.


Według prognoz przy obecnym trendzie spadkowym – 10% placówek rocznie mniej – w 2025 roku liczba sklepów osiedlowych w Polsce osiągnie najniższy poziom w Europie. Jak pokazał raport „Sytuacja małych sklepów w Polsce. Małe sklepy osiedlowe” według właścicieli sklepów osiedlowych do najpoważniejszych przyczyn spadku liczby placówek handlowych należą utrudnienia ze strony władz lokalnych. Niepokojący wydaje się fakt, że aż 97% właścicieli małych placówek handlowych nie odczuwa wsparcia z ich strony.

Inicjując III edycję kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” pod hasłem „Społeczność Jutra” sieć MAKRO chce popularyzować kulturę robienia zakupów w małych sklepach spożywczych, wspierać właścicieli sklepików w rozwoju biznesu oraz doprowadzić do debaty z samorządami na temat efektywnych metod wspierania tradycyjnego handlu. W ramach tegorocznej akcji prowadzone będą liczne działania mające na celu podkreślenie roli, jaką odgrywają osiedlowe sklepy dla swoich społeczności lokalnych oraz polskiej gospodarki: współpraca z liderami opinii, prezentacja założeń kampanii podczas największych, ogólnopolskich kongresów gospodarczych czy organizacja warsztatów dedykowanych sektorowi MŚP – mówi Magdalena Figurna, menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO Cash&Carry Polska.


Kampania ma rozpocząć dialog zarówno z władzami lokalnymi, jak i właścicielami sklepów, zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy lokalnego handlu, a co najważniejsze pomóc wypracować skuteczne metody wsparcia tego sektora oraz popularyzować jego rolę w życiu lokalnych społeczności.


Do tej pory do akcji „Tu mieszkam, tu kupuję” przyłączyło się ponad 12 tysięcy właścicieli sklepów osiedlowych, a kampanię wsparły takie organizację jak: Pracodawcy RP, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Slow Food Polska.


Europejskie dobre praktyki

  • W Wielkiej Brytanii kampania „Save Local Shops” zyskała silne poparcie parlamentarzystów i doprowadziła do wzmocnienia roli Urzędu OFT (Office of Fair Trading).
  • Kampania o podobnym charakterze przeprowadzona została też we Francji, celem programu „1000 French Villages”, było utrzymanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości i handlu jako elementów tworzących istotne więzi społeczne. We Francji powstał również Instytut: „CCL – KONSUMENT, HANDEL, WOLNOŚĆ”, którego zadaniem jest ochrona tradycyjnego handlu.
  • W Polsce w 2000 roku przyjęto jako dokument rządowy opracowany w Ministerstwie Gospodarki „Program Rozwoju Handlu Wewnętrznego do roku 2003”. Było to ostatnie całościowe i pełne podejście do problematyki handlu przez rządowe struktury.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Foto: Patryczek94

Projekt i wykonanie: Mehowmy