Trwa nabór do projektu „Wiedza ujarzmiona”

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy w 60 szkołach dla dorosłych.


Firma wdrażająca technologie informatyczne – American Systems sp. z o.o realizuje bezpłatny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest realizowany od września zeszłego roku do czerwca 2013 

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła uzyskuje dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, która zostanie dostosowana do jej indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Platformę można wykorzystywać zarówno do wsparcia już istniejących form kształcenia w placówce jak i dla zaproponowania zupełnie nowych metod nauczania. Umożliwia to zatem poszerzenie oferty programowej szkoły i zwiększenie grona potencjalnych odbiorców.

W każdej ze szkół, które w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzą rekrutację, odbędą się zajęcia dla nowych słuchaczy z wykorzystaniem platformy. W trakcie zajęć pomysłodawca projektu będzie świadczyć zarówno wsparciem metodycznym jak i informatycznym.

Szkoła biorąca udział w Projekcie otrzyma tablet (za każdą grupę co najmniej 20 nowych Słuchaczy/ek dla których zrealizowane będą zajęcia w roku szkolnym 2012/2013), bezpłatne miejsce na serwerze, umożliwiające korzystanie z platformy e-learningowej a ponadto wsparcie procesu rekrutacji nowych słuchaczy w postaci podjętych przez firmę American Systems działań marketingowych mających na celu promocję w województwie, szkół biorących udział w projekcie. Dla każdej ze szkół zostanie także stworzony 120 godzinny kurs e-learningowy. Z kolei każdy słuchacz przystępujący do projektu otrzyma pendrive.

Do udziału w projekcie zapraszamy następujące typy szkół:

  • Gimnazjum dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  • Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
  • Technikum dla Dorosłych
  • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans. Co oznacza, aby w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze formalnej edukacji dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy kobiety do udziału w projekcie.

 

 

Źródło: http://www.wiedzaujarzmiona.edu.pl
Foto:  B.C.

Projekt i wykonanie: Mehowmy