Trwa akcja społeczna „Sopocianie sopocianom 1%”

Akcja „Sopocianie sopocianom 1%” powstała z myślą o połączeniu idei wzmacniania aktywności mieszkańców Sopotu i wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego. Zachęcenie sopocian, by swój 1% przekazały dla organizacji działających na rzecz Sopotu i jego mieszkańców służy kształtowaniu przekonania, że ta cząstka podatku może zdziałać wiele pożytku w naszym mieście. „Sopocianie sopocianom 1%” to także promocja organizacji pozarządowych – kolejna okazja do zaprezentowania ich działalności. 

Uczestnicy akcji to dynamiczne sopockie organizacje o dużym potencjale, reprezentujące różne rodzaje i formy aktywności. Pomimo zróżnicowanych obszarów działania – pomoc społeczna, oświata i edukacja, sport, rekreacja, kultura i sztuka, ochrona praw człowieka, obrona zwierząt, wszystkie one kierują swoje wysiłki na rzecz wspierania Sopotu i jego mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z listą sopockich OPP biorących udział w akcji, ktora znajduje sie na www.scop.sopot.pl 

Akcji towarzyszyć będzie kampania informacyjno-reklamowa, w tym m.in. druk i dystrybucja plakatów i ulotek oraz publikacje prasowe w Dzienniku Bałtyckim.
Działania marketingowe będą aktywnie wspierać wolontariusze.

Projekt i wykonanie: Mehowmy