Targi CSR

Do udziału w Targach CSR może zgłosić się każda firma, instytucja, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo społeczne czy izba handlowa, która może pochwalić się działaniami na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Zgłoszone działania w zakresie społecznej odpowiedzialności, które przejdą pozytywnie weryfikację, zostaną zaprezentowane na Targach CSR, które są unikalną formą prezentowania dokonań firm i organizacji pozarządowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Wszystkie praktyki zaprezentowane podczas Targów znajdą się później w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Tegoroczne Targi CSR zostaną zorganizowane w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo poprzez wdrożenie Standardu Spotkań Zrównoważonych BS 8901. Będą to pierwsze Targi w Polsce organizowane zgodnie z normą BS 8901.

Targom towarzyszyć będą:

  • ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki” – prezentacja jubileuszowej 10. edycji Raportu;
  • ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”;
  • wystąpienie gościa specjalnego.

Na Targi zaproszeni będą przedstawiciele firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu CSR, zarówno korporacji jak i MŚP, menedżerowie ds. CSR, HR, PR, marketingu i inni, dziennikarze, konsumenci, studenci i studentki, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką CSR-u i zrównoważonego rozwoju.

Oferta dla wystawców, regulamin, formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o Targach znajduje się na stronie www.targicsr.pl.

Patronat honorowy nad Targami objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inicjatywa Global Compact Network Poland.

Patroni: Belgian Business Chamber, British Polish Chamber of Commerce, Federacja Konsumentów, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Koalicja CR, Krajowa Izba Gospodarcza, PKPP Lewiatan, Program Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.

Patroni medialni: CSRinfo.org, kampaniespoleczne.pl, MICE Poland, ngo.pl, Organic, Radio PIN, Proto.pl, ulicaekologiczna.pl.

Projekt i wykonanie: Mehowmy