Szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie pt. „Zarządzanie wolontariatem”.
Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu, umiejętności związanych z zarządzaniem pracą wolontariuszy oraz kształtowanie postawy gotowości do współpracy z nimi.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów współpracujących z wolontariuszami.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
•01.07.2013 r.
•02.07.2013 r.
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.30-15.30. Obowiązkowa jest obecność podczas obu dni szkolenia.

I Wolontariat:
– historia,
– definicja, rodzaje działań wolontariackich.
II Motywowanie wolontariuszy:
– zapoznanie się z rodzajami motywacji,
– rozpoznawanie motywacji wolontariuszy.
III Prawne regulacje wolontariatu:
– poznanie przepisów regulujących pracę wolontariuszy,
– poznanie obowiązków, jakie zostały nałożone przez prawo na organizacje i instytucje,
– poznanie formalnych wymogów porozumień z wolontariuszami.
IV Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami:
– poznanie korzyści płynących ze współpracy wolontariusz- organizacja,
– przygotowanie Indywidualnego Programu Wolontarystycznego (IPW).
V Rekrutacja wolontariuszy:
– poznanie kanałów i form wolontariuszy ich zastosowanie (zalety, ograniczenia),
– poznanie zasad budowania ogłoszenia rekrutacyjnego dla wolontariusza.
– prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej z wolontariuszem.
VI Komunikacja z wolontariuszami:
– zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej,
– zapoznanie z zasadami przekazywania informacji zwrotnej,
– sytuacje problemowe podczas współpracy z wolontariuszami, oraz ich rozwiązywanie.
VII Organizacja Przyjazna Wolontariuszom:
– Dobry Wolontariat- czyli jak stać się Organizacją Przyjazną Wolontariuszom
– wskazanie związku zachodzącego pomiędzy warunkami spełnianymi przez Organizację Przyjazną Wolontariuszom a jakością pracy wolontariuszy w instytucjach/organizacji.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, na ul.Dmowskiego 10bc.

Organizator nie zapewnia dojazdu, ani miejsc noclegowych.
Przewidziane są przerwy kawowe.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są droga mailową za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać pisząc na adres e-mail-  kaczmarek@wolontariat.org.pl.
Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału zarówno w pierwszym jak i drugim dniu szkolenia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 28 czerwca 2013r.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy