Szkolenie „Wolontariat pracowniczy w Wielkopolsce”

Stowarzyszenie Jeden Świat zaprasza serdecznie na szkolenie „Wolontariat pracowniczy w Wielkopolsce”, które odbędzie się 22-23.09.2011r. w Mikuszewie.
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę nt. Wdrażania programów wolontariatu pracowniczego, kontaktów z biznesem, a także zostaną zapoznani z ideą biznesu społecznie odpowiedzialnego. Szkolenie jest bezpłatne.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Szkolenie poprowadzi Magdalena Reichert – Ambasadorka CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej inforacji, oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.jedenswiat.org.pl

za www.jedenswiat.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy