Szkolenie Rekrutacja Wolontariuszy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
„Rekrutacja wolontariuszy” które odbędzie się
w dniu 15 marca 2016 r
 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z wolontariuszami, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rekrutacji wolontariuszy.

Program szkolenia zawierać będzie takie tematy jak:

  • techniki i narzędzia rekrutacji wolontariuszy,
  • oferta wolontariacka – jak prawidłowo ją skonstruować,
  • odpowiedni dobór grupy odbiorców do działania,
  • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych,
  • najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji wolontariuszy – jak ich uniknąć.

Prowadząca szkolenie: Alicja Świtlik – szkoleniowiec RCW z zakresu rekrutacji zarządzania i motywacji wolontariuszy. Koordynatorka programu „Wolontariat w ECS”, prowadziła i rekrutowała wolontariuszy do wydarzeń miejskich (konferencje, imprezy kulturalne, sportowe) jak również europejskich jak EURO 2016. Od 10 lat związana z Regionalnym Centrum Wolntariatu w Gdańsku.

Szkolenia realizuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, w ramach projektu „Gdańskie Centrum Wolontariatu.”

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku, przy ul. Pl. Solidarności 1,III piętro, sala 5 (budynek ECS) dnia 15 marca 2016 r. w godz. 10.00-14.00

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2016, na adres: sikorska@wolontariat.org.pl – w tytule maila proszę wpisać SZKOLENIE-REKRUTACJA WOLONTARIUSZY, a w treści imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

Możliwe jest uczestnictwo kilku osób z jednej organizacji pozarządowej.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!!

Projekt i wykonanie: Mehowmy