Szkolenie „Monitoring i ewaluacja”

Częstym problemem wskazywanym przez liderów i koordynatorów z organizacji pozarządowych jest trudność w utrzymaniu w organizacji wolontariuszy. Jeśli dla Twojej organizacji lub instytucji to też jest wyzwaniem lub chcesz uniknąć tego ryzyka, to możesz potrzebować inspiracji w opracowaniu sposobu monitorowania i ewaluacji wolontariatu.

Poza tym przełom roku, czas przygotowywania sprawozdań i planowania to idealny moment na przeprowadzenie ewaluacji i wykorzystanie wniosków z niej płynących do przyszłych działań!

POMOŻEMY CI W TYM!

  • monitorować potrzeby i satysfakcję z aktywności wolontariackiej;
  • identyfikować fakty i opinie wolontariuszy, którzy współpracują z Twoją organizacją;
  • diagnozować przyczyny i skutki, które mają wpływ na kondycję wolontariatu w organizacji;
  • podejmować odpowiednie decyzje i działania usprawniające zarządzanie wolontariatem.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ STACJONARNIE W GDAŃSKU 15 STYCZNIA W GODZ. 10-15.

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/c888b

Osoby zakwalifikowane otrzymają mail z potwierdzeniem i dodatkowymi informacjami.

Alicja Zajączkowska: badaczka społeczna, mentorka, przedsiębiorczyni. Specjalizuje się w badaniach społecznych  i ewaluacji, innowacjach, strategiach rozwoju oraz w zarządzaniu organizacjami i projektami. Zarządza rodzinną firmą badawczą PrePost Consulting sp. z o.o. Od lat aktywnie działa społecznie w sektorze pozarządowym m.in. w zarządzie Fundacji METAPOMOC, w  Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym w Fundacji Forum Mentorów, w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. Idea wolontariatu jest jej bardzo bliska. Jest współzałożycielką Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Przez kilka lat była jego prezeską. Prowadzi badania dotyczące angażowania się w wolontariat m.in. w 2021 opracowała raport  z badania „Wolontariat młodych w województwie pomorskim” oraz publikację „Wolontariat przyszłości”.

Projekt i wykonanie: Mehowmy