Szkolenie dla organizacji organizacji pozarządowych pt „Prawo a Wolontariat”.

Już 22.10.2013 o godzinie 10:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. „Prawo a Wolontariat”.  Treść szkolenia oparta będzie na standardach Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

W zakresie szkolenia:
– poznanie przepisów regulujących pracę wolontariuszy
– poznanie obowiązków, jakie zostały przez prawo nałożone na organizacje i
instytucje
– poznanie formalnych wymogów porozumień z wolontariuszami

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie przygotowany pod kątem znajomości
prawa do współpracy z wolontariuszami w oparciu o Ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data : 22.10.2013 godzina 10:00.
Przewidywany czas trwania szkolenia 4h.

Miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
ul Dmowskiego 10bc
80-264 Gdańsk

Prowadząca:
Agnieszka Buczyńska

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: oferty@kiwi.org.pl lub gdansk@wolontariat.org.pl (imię inazwisko, mail, nazwa organizacji) do dnia 20.10.2013 w tytule maila
wpisując 'Prawo a wolontariat’.

Projekt i wykonanie: Mehowmy