Szkolenie dla organizacji i instytucji w Regionalnym Centrum Wolontariatu

Już 19.05.2014 o godzinie 10:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji pt. „Prawo a Wolontariat”.  Treść szkolenia oparta będzie na standardach Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

W zakresie szkolenia:
– poznanie przepisów regulujących pracę wolontariuszy
– poznanie obowiązków, jakie zostały przez prawo nałożone na organizacje i
instytucje
– poznanie formalnych wymogów porozumień z wolontariuszami

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie przygotowany pod kątem znajomości
prawa do współpracy z wolontariuszami w oparciu o Ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data : 19.05.2014  godzina 10:00.
Przewidywany czas trwania szkolenia 4h.

Miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
ul Dmowskiego 10bc
80-264 Gdańsk

Prowadząca:
Alicja Kaczmarek

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: toczynska@wolontariat.org.pl (imię inazwisko, mail, nazwa organizacji/ instytucji) do dnia 16.05.2014 w tytule maila
wpisując 'Prawo a wolontariat’.

Projekt i wykonanie: Mehowmy