Szkolenie dla NGO „Współpraca z osobami z dysfunkcją wzroku”

 

Regionalne Centrum Wolontariatu  w Gdańsku i Fundacja I See You
zaprasza gdańskie organizacje pozarządowe
oraz instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami
na cykl szkoleń z zakresu pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

 

Szkolenie adresowane jest do koordynatorów wolontariatu i animatorów gdańskich organizacji pozarządowych oraz pracowników instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami – zapraszamy w szczególności te podmioty, które w swojej codziennej działalności spotykają się z osobami z dysfunkcjami wzroku (uczestnikami/odbiorcami działań/wolontariuszami).

Szkolenia ma bowiem na celu podzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniami dotyczącymi współdziałania i obsługi osób z dysfunkcją wzroku. Podczas spotkania odbędą się także praktyczne warsztaty, umożliwiające osobiste doświadczenie dysfunkcji wzroku i wynikających z tego powodu  przeszkód. Dowiesz się, jak funkcjonują i jakie potrzeby mają osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz jak Twoja organizacja może niwelować bariery, z jakimi spotykają się te osoby.

Ważne informacje:

  • Szkolenie składa się z 2 bloków szkoleniowych. Jest również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w Fundacji I See You (opcja dla chętnych).
  • Pierwsze spotkanie odbędzie się w dn. 5 kwietnia, kolejne 12 kwietnia, obydwa  w godz. 10-15
  • Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Solidarności, sala 3.36  (III piętro)

Program szkolenia: Program

Zapisy: zgłoszenie na szkolenie

Projekt i wykonanie: Mehowmy