Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza organizacje pozarządowe z Gdańska na „Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu”, które odbędzie się 24 kwietnia 2012, od 9:00 do 14:00, w Gdańsku. Zajęcia są skierowane do przedstawicieli gdańskich organizacji, które angażują lub zamierzają angażować wolontariuszy. Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenia kierujemy do: przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gdańska angażujących lub zamierzających angażować wolontariuszy.

Podczas szkolenia omówimy:

  • aspekt prawny wolontariatu,

  • motywowanie wolontariuszy,

  • pozyskiwanie wolontariuszy,

  • zarządzanie wolontariuszami,

  • tworzenie ofert dla wolontariuszy,

  • rozwiązywanie sytuacji problemowych,

  • tworzenie indywidualnych programów wolontarystycznych,

  • zadania koordynatora względem wolontariusza,

  • korzyści płynące z przystąpienia do projektu „Synergia – system organizacji wolontariatu w Gdańsku”,

  • funkcjonalność portalu kiwi.org.pl.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów „ułatwiających” angażowanie wolontariuszy (zawierający między innymi: wzory ofert pracy, wzory porozumień itd.) oraz Certyfikat Koordynatora Pracy Wolontariackiej.

Po szkoleniu będzie możliwość z korzystania z dodatkowych konsultacji dot. państwa projektów wolontarystycznych.

Formularz zgłoszeniowy przyjmujemy: pocztą elektroniczną (rcwgdansk@gmail.com) do 20 kwietnia. Tytuł maila: Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu. Więcej informacji pod numerem: (58) 341 61 77 wew. 25. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt i wykonanie: Mehowmy