Szkolenie dla koordynatorów „Model współpracy z wolontariuszami”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 19-1.png

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU
Z WOJ. POMORSKIEGO

Podczas warsztatu otrzymasz praktyczny przewodnik po meandrach współpracy organizatorów wolontariatu z wolontariuszami i wolontariuszkami, który pomoże Ci profesjonalnie i odpowiedzialnie zarządzać zaangażowaniem wolontariackim. Prezentowany model uwzględnia pełen cykl współpracy z wolontariuszem. Prześledzimy poszczególne etapy tego procesu, od przygotowania organizacji, przez konstruowanie oferty i jej promocję, organizację naboru wolontariuszy, wdrożenie wolontariusza w realizowany projekt, współpracę i motywowanie, po zakończenie współpracy i ewaluację.

Ten warsztat to poradnik, który pomoże Ci to w budowaniu organizacji przyjaznej wolontariuszom.

Szkolenie odbędzie się w środę 20 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Szkolenie poprowadzi Natalia Meszko, specjalista ds. animacji i rozwoju organizatorów wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, trener i koordynator Korpusu Solidarności w woj. pomorskim.

  • przygotowanie organizacji na przyjęcie wolontariusza
  • oferta wolontariacka i promocja
  • nabór wolontariuszy
  • wprowadzenie do działania
  • współpraca i motywowanie
  • zakończenie współpracy
  • rola koordynatora

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/csc9b

Projekt i wykonanie: Mehowmy