Szkolenie dla koordynatorów

ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNE SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE
DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU Z WOJ. POMORSKIEGO
z zakresu ABC WOLONTARIATU!

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA W GODZ. 10-14 ONLINE

  • kroki wprowadzania wolontariatu
  • analiza szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami
  • diagnoza potrzeb organizacji
  • zadania koordynatora
  • formy rekrutacji wolontariuszy
  • określenie profilu poszukiwanego kandydata do roli wolontariusza
  • sposoby formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych
  • planowanie działań wolontariuszy
  • zarządzanie wolontariuszami
  • nazwanie oczekiwań i zasad współpracy

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/c8cjb

Szkolenie będzie realizowane on-line przy pomocy platformy zoom lub click-meeting, do której wystarczy komputer lub telefon. Dostęp do platformy nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się na spotkanie, w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają mail z linkiem do połączenia.

Na szkoleniu będą wykorzystywane metody szkolenia, stąd konieczne będzie włączenie kamerek i aktywność uczestników.

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz: prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Projekt i wykonanie: Mehowmy