Szkolenie dla bibliotekarek/bibliotekarzy

Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy i bibliotekarek z zakresu:

  • tworzenia sytuacji edukacyjnych,
  • prowadzenia szkoleń i prezentacji,
  • układania programów szkoleniowych,
  • organizacji szkoleń,
  • superwizji koleżeńskiej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy realizujących w swojej pracy wizję biblioteki jako centrum wiedzy i aktywności lokalnej, pracujących ze społecznością lokalną, chętnych do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, osoby otwarte na nowe doświadczenia, chcące pracować z grupami. Zapraszamy osoby, które w ramach swojej pracy zawodowej czy działań społecznych wspierają edukacyjnie inne bibliotekarki i bibliotekarzy lub mają takie zamierzenia.

 

Więcej informacji

Projekt i wykonanie: Mehowmy