Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Mimo iż nie jest świętem popularnym, stanowi znakomitą okazję do zastanowienia i refleksji nad niesprawiedliwością i nierównościami społecznymi, które w świecie ulegającym globalizacji są druzgoczące.


Decyzja o ustanowieniu Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej podjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 26 listopada 2007 roku, a pierwsze obchody miały miejsce dwa lata później. Od tamtej pory święto obchodzimy corocznie 20 lutego.

Dzień Sprawiedliwości Społecznej jest doskonałą okazją podejmowania i promowania wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia, bezrobocia i wszelkich różnic społecznych. Jego ideą jest propagowanie inicjatyw, które na poziomie krajowym wspierają realizację celów i założeń przyjętych na Światowym Szczycie na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze. Założenia dotyczą głównie walki z ubóstwem, dążenia do pełnego zatrudnienia i integracji, równości płci oraz sprawiedliwości dla wszystkich obywateli.


W dobie globalizacji niezwykle ważnym jest aby dążyć do zniesienia barier, które dzielą ludzi ze względu na ich płeć, wiek, rasę, religię, kulturę czy niepełnosprawność. Te kwestie są tematami poruszanymi przy okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej, będą również poruszane podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju „Rio+20” w czerwcu tego roku w Brazylii.

 

 

Kaja Chmielewska

 

 

 

 

Foto: UN Photo

Projekt i wykonanie: Mehowmy