Świat praw człowieka – podsumowanie roku

Punkt konsultacyjny z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, sześć warsztatów specjalistycznych, kurs trenerski, wydarzenia kulturalne oraz zsieciowanie trójmiejskich organizacji zajmujących się edukacją prawnoczłowieczą. Tak w największym skrócie wygląda bilans trwającego zaledwie od roku projektu Świat Praw Człowieka zainicjowanego przez fundację Nasza Przestrzeń.

 

Projekt zakładał wzmocnienie zarówno formalnej jak i nieformalnej edukacji antydyskryminacyjnej na Pomorzu. Osoby, nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy i pedagożki pracujący w szkołach, jak i nieformalni edukatorzy i edukatorki mogli dzwonić, pisać, a raz w miesiącu spotykać się osobiście, w celu otrzymania wskazówek, jak przeprowadzić zajęcia z edukacji praw człowieka. Otrzymywali oni zarówno porady jak i gotowe scenariusze zajęć i materiały edukacyjne np. filmy, poruszające tematykę prawnoczłowieczą w dostosowanej do danego wieku formie.


Projektowi towarzyszyły też profesjonalne warsztaty tematyczne dla edukatorów i edukatorek poruszające następujące tematy:

  • homoseksualność,

  • płeć kulturowa,

  • niepełnosprawność, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności psychicznej,

  • feminizm i projekty herstoryczne,

  • rasizm i stosowanie języka wrażliwego,

  • transeksualność,

  • ekologia.


Zajęcia te prowadzili najlepsi specjaliści i specjalistki z całej Polski jak choćby Anna Czerwińska z warszawskiej Fundacji Feminoteka, Margaret Amaka Ohia zajmująca się w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim rasizmem w języku oraz członkinie fundacji Trans-fuzja. Każdy z warsztatów trwał jeden dzień szkoleniowy. – – Edukacja formalna w naszym kraju i regionie nie obejmuje obszaru edukacji antydyskryminacyjnej. Dlatego często wiedza osób zajmujących się tą tematyką jest wyrywkowa. – mówi Barbara Borowiak, jedna z trenerek prowadzących zajęcia oraz prezeska fundacji Centrum Zmiany Społecznej. – Świat Praw Człowieka pozwolił uporządkować tę wiedzę i pokazać standard edukacji antydyskryminacyjnej. Poza tym na uwagę zasługuje kompleksowość projektu i szeroka perspektywa. Szczególnie warsztaty specjalistyczne były tego przykładem, oferując zajęcia z ekologii i zrównoważonego rozwoju w kontekście praw człowieka.


Trzecim komponentem projektu była mini-szkoła trenerska. – Pracując na Pomorzu w zakresie praw człowieka zauważyliśmy, że w regionie działa wielu trenerów i trenerek, ale bardzo często są to osoby po dwu-trzydniowych kursach, które „wysyłane” są do szkół praktycznie bez przygotowania. Prowadzą tam trudne, też dla nich, emocjonalnie zajęcia z praw człowieka – mówi Anna Dukowska z Fundacji Nasza Przestrzeń, trenerka i koordynatorka projektu. – Takie osoby, które nie znają zasad zarządzania emocjami, procesu grupowego, pracy z oporem czy chociażby właściwej autoprezentacji, mimo dobrych chęci, wypalają się zawodowo i odchodzą, nie zawsze mając później dobre zdanie o edukacji antydyskryminacyjnej, młodzieży, zwłaszcza szkolnej, swoich organizacjach i własnych umiejętnościach. Dlatego postanowiliśmy je wzmocnić naszym skromnym kursem.


Mini-szkoła składała się z trzech dwudniowych warsztatów tematycznych:

  • komunikacja i praca z emocjami,

  • konstruowanie zajęć i metody pracy z grupą,

  • specyfika treningu antydyskryminacyjnego i zasady etyczne trenera/ki.


– Była to dla mnie dobra okazja, żeby dużo się nauczyć i w kwestii warsztatowej i o sobie w zakresie dyskryminacji – mówi Marta Tymińska, uczestniczka kursu, edukatorka seksualna i równościowa. – Dało mi to większe poczucie kompetencji i wgląd we własną pracę.


W szkole wzięło udział 14 osób z Pomorza w zróżnicowanym wieku, które zajmują się edukacją, doradztwem, zarówno formalnym jak i nieformalnym. Chętnych było trzy razy więcej niż mogła liczyć grupa. Każda z osób, które wzięły udział w kursie na zaliczenie przeprowadziło warsztat dla swojej społeczności. Po warsztatach osoby prowadzące miały możliwość uczestniczenia w superwizji. – Mamy nadzieję, że absolwentki szkoły pozostaną z nami, będą korzystać z punktu konsultacyjnego i koleżeńskich superwizji – mówi Anna Dukowska.


W ramach projektu odbyły się też wydarzenia kulturalne: projekcja filmu „Powstanie w bluzce w kwiatki” na temat herstorii Powstania Warszawskiego oraz dwie promocje książki „Napastowanie seksualne głupia zabawa czy poważna sprawa” Anny Wołosik i Ewy Majewskiej.


Wartością dodaną projektu było zaś zsieciowanie nie tylko projektujących go organizacji, ale też kilkunastu organizacji zajmujących się tematyką prawnoczłowieczą i wyrównywaniem szans na Pomorzu. Osoby związane z projektem prowadziły też wspólnie cykl zajęć antydyskryminacyjnych i równościowych dla dzieci i młodzieży w domu sąsiedzkim Gościnna Przystań na gdańskiej Oruni oraz w LKW Gallery Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na Dolnym Mieście oraz w kilku zapraszających je szkołach. – Naprawdę dużo się przez ten rok nauczyłam – dzieli się refleksją Anna Miler, jedna z uczestniczek i organizatorek. – Bardzo ważne jest dla mnie siecowanie i wzajemne poznanie organizacji oraz punkt konsultacyjny. Gdy będę miała pytania lub wątpliwości, teraz wiem, gdzie mam się udać.

 

Projekt Świat Praw Człowieka był realizowany jest we współpracy organizacji: Fundacji Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenia Arteria, Kampanii Przeciwko Homofobii grupa lokalna Trójmiasto, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku i pod patronatem Amnesty International w ramach projektu Active Citizens – Aktywna Społeczność organizowanego przez British Council i instytucji kultury Gdańsk 2016.


Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Urząd Miasta Gdańsk – Wydział Spraw Społecznych, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego: Zadanie VIII ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji: b) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym: rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Więcej o projekcie http://naszaprzestrzen.org/spc/

 


Ania Urbańczyk

Projekt i wykonanie: Mehowmy