Studenci o wolontariacie pracowniczym – premiera książki

To działa! – udowadniają studenci, którzy napisali reportaże o wolontariuszach biznesowych. „To działa!” to także tytuł książki, którą przygotowali wspólnie ze Stowarzyszeniem KONCENTRAT. Premiera publikacji już 22 lutego.


W książce znalazło się 20 tekstów o wolontariuszach biznesowych, którzy wykorzystując wsparcie swoich pracodawców, angażują się w działania społeczne. – Jest wśród nich Rafał, który odrabia lekcje z dziećmi z warszawskiej Pragi i jest Piotr, który prowadzi warsztaty z pierwszej pomocy, ucząc kierowców, jak ratować życie. Jest też Monika, która podpowiada młodym ludziom, jak pisać listy motywacyjne, a jeśli trzeba, robi dla nich szkolenia z prasowania i gotowania – wymienia Anna Błaszkiewicz, redaktorka publikacji, prezeska KONCENTRATU.


W środę 22 lutego odbędzie się spotkanie promocyjne, niestety w Warszawie, ale wszystkich przebywających akurat w tych rejonach, serdecznie zapraszamy! Na spotkaniu będzie można otrzymać bezpłatną książkę wydaną w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, poznać jej młodych autorów i bohaterów ich artykułów. Spotkaniu towarzyszyć będzie panel dyskusyjny na temat wolontariatu pracowniczego. Prezentacje przygotowane przez studentów będą punktem wyjścia do rozmowy, w której udział wezmą m.in. Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ewa Wojsławowicz, koordynatorka programu Wolontariat Pracowniczy w Citi Handlowy, Elżbieta Żórawska, koordynatorka Fundacji PwC i Anna Jawor, koordynatorka Programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w IBM. – Zachęcamy do przyjścia na spotkanie młodych ludzi zainteresowanych łączeniem aktywności zawodowej z zaangażowaniem społecznym i specjalistów ds. CSR-u. To dobra okazja, by podzielić się doświadczeniami – dodaje Ola Rzążewska, koordynatorka projektu „to działa!”.


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Patronat nad tą inicjatywą objęli: portal odpowiedzialnybiznes.pl, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, pracuj.pl, portal dlastudenta.pl, Radio Kampus i kiwi.org.pl

Więcej informacji na: www.todziala.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy